Projectverantwoordelijke Bouwkunde

LimburgIBouw, constructie

Functieomschrijving
 • Coördineren van projecten inzake bouw of wijziging van technische infrastructuren, m.i.v. het maken van ontwerpen en het opvolgen van de uitvoering
 • Begeleidt het tekenwerk voor nieuwe / te wijzigen infrastructuur
 • Maakt bestekken en meetstaten op en doet het nazicht op de inschrijvingen na aanbesteding, voert de onderhandelingen binnen het vastgelegde kader, werkt voorstel van gunning uit en legt voor, en stuurt de administratieve afhandeling van de gunningsprocedure
 • Volgt de uitvoering en de indienststelling op en coördineert de nieuwbouw, de aanpassing, de vervanging of de renovatie van installaties (gebouwen & kunstwerken, elektromechanische uitrusting, elektriciteit & technieken)
 • Stuurt de processen van ontwerp en uitvoering op gebied van bouwveiligheid, milieuregelgeving en andere wettelijke normeringen
 • Werkt mee aan alle stappen, nodig voor het realiseren van de projecten, zoals het bekomen van de nodige grondaankopen en -innemingen, vergunningen, coördinatieafspraken…
 • Controleert stabiliteitsstudies en rekennota’s
 • Organiseert de projectcommunicatie en -administratie
 • Maakt kosten/baten analyses op en volgt het projectbudget op
 • Stuurt als projectleider de aannemers en (diensten)leveranciers aan en controleert of deze de opdrachten conform het bestek, de regels van goed vakmanschap en aan de afgesproken prijzen uitvoeren
 • Stelt de planning op en staat in voor de volledige coördinatie van de toegewezen projecten in het kader van het investeringsprogramma productie- en opslag
 • Organiseert de realisatie en borging van het volledige as-built dossier (plannen, technische fiches, instructies…) en coördineert bij overdracht van de infrastructuur, desgevallend samen met procestechnoloog, de opleiding van de operatoren
 • Operationeel organiseren van de werkzaamheden van het projectteam
 • Helpt en begeleidt medewerkers bij het behandelen van complexe opdrachten of dossiers, bij de implementatie van nieuwe werkmethoden en -technieken
 • Plant en verdeelt het werk onder de medewerkers
 • Leidt medewerkers op en begeleidt hen
 • Houdt werkvergaderingen met medewerkers
 • Verzekert de kwaliteit van het opgeleverde werk en het respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Staat in voor de informatiedoorstroming
 • Organiseert de optimale inzet van mensen en middelen voor het vlot functioneren van het (project)team
Profiel
 • Grondige kennis (op masterniveau) van bouwkunde
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, veiligheids- en milieuvoorschriften, en andere relevante wetgeving (bij voorkeur)
 • Kennis van de interne administratieve bestekken, opmaak van meetstaten en technische voorschriften (bij voorkeur)
 • Kennis van projectmanagement
 • Grondige kennis van uitvoeringstechnieken, gebruikte materialen en chemische producten en van procesonderdelen
 • Kennis van de courante en bedrijfsspecifieke software
Organisatie- en afdelingomschrijving

Onze klant is specialist in engineering projecten met meerdere vestigingen in België.

 

Aanbod
 • Uitdagende en afwisselende functie 
 • een werkgever die je persoonlijke ontwikkeling actief ondersteunt door onder andere een jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar te stellen
 • een mooi salaris o.a. aangevuld met een firmawagen en tankkaart
 • leuke personeelsactiviteiten
 • 20 verlofdagen en 12 ADV dagen


contacteer ons voor meer info! 
noor.ectors@selecthr.be

 

*Deze functie staat open voor iedereen. Ongeacht gender, seksuele geaardheid, origine, filosofische of religieuze overtuiging, leeftijd of handicap.
Heb je nog vragen?
Noor Ectors Lead Consultant Technics 011 89 08 52
Projectverantwoordelijke Bouwkunde Vacature informatie
96409
Techniek - projecten I Bouw
Vast contract
Vacature delen of bewaren
Wat is mijn reistijd?

Solliciteren bij Select Jobs

Je solliciteert op onze website?

 • Je solliciteert op onze website?
 •  
 • Je ontvangt doorgaans binnen 1 werkdag een persoonlijk bericht
 •  
 • Is er een match? Kennismaking, testen en interviews volgen daarna
 •  
 • Ziet iedereen het helemaal zitten? Dan volgt er een voorstel
 •  
 • Je nieuwe werkgever heet je van harte welkom
 •  
 • Loopt alles na je start vlot? We volgen het graag op
Meer info over onze sollicitatieprocedure

Meer vacatures die je misschien interessant vindt