Manager Industriële Activiteiten en Nucleaire Passiva

BrusselIChimie, pétrochimie

Description de fonction

Voor een grote klant in de nucleaire sector zijn we op zoek naar een MANAGER INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN EN NUCLEAIRE PASSIVA (M/V). Je zal tewerkgesteld worden in Brussel.

Als manager leidt u de dienst, bestaande uit de (sub-)processen Acceptatie, Transport en Verwerking, Sturing en Toezicht op de sanerings- en ontmantelingsopdrachten, om de operationele doelstellingen van het activiteitendomein in het kader van de opdracht, de visie en de strategische doelstellingen van de instelling te bereiken.

U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het activiteitenprogramma en de realisatie van de operationele doelstellingen binnen de toegestane budgetten en termijnen.

De verantwoordelijkheden van de manager liggen hoofdzakelijk op de volgende gebieden:

 • U organiseert, plant en stuurt het werk van het activiteitendomein dat u wordt toegewezen, op basis van solide indicatoren en managementtools (statistieken, boordtabellen enz.) en in het kader van de gepaste structuren.
 • U bepaalt, in overleg met de directeur, de operationele doelstellingen en de strategie van het activiteitendomein, alsook zijn visie op korte, middellange en lange termijn.
 • U vertaalt de strategie in operationele doelstellingen en plant de realisatie van de doelstellingen.
 • U identificeert de beschikbare middelen (personeel, financiën en materieel).
 • U evalueert de resultaten en de operationele doelstellingen, alsook de toepassing van de passende managementtools. 
 • U brengt bij uw directeur verslag uit over de resultaten, de tussentijdse resultaten en de knelpunten.
 • U adviseert uw medewerkers, begeleidt ze individueel en draagt bij tot hun ontwikkeling.
 • U bepaalt de rol en de functie van elkeen en informeert de medewerkers over de operationele doelstellingen.
 • U evalueert de medewerkers (functionerings- en evaluatiegesprekken), op basis van het gedane werk en de resultaten die ze hebben bereikt ten opzichte van de doelstellingen.
 • U ontwikkelt de competenties van de medewerkers door (persoonlijke) ontwikkelings- en opleidingsplannen op te maken, in samenwerking met de dienst HR.
 • U verstrekt de nodige informatie (procedures, methodes ...) aan de medewerkers en stelt hun uw expertise ter beschikking.
 • U organiseert de werking van het activiteitendomein, u voert de activiteiten uit, evalueert en bewaakt de consistentie en de kwaliteit van de resultaten op het niveau van het activiteitendomein.
 • U informeert en adviseert de directeur, de medewerkers van de beleidscel en de leden van het team over de relevante ontwikkelingen in het activiteitendomein.
 • U verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert de relevante informatie om bij te dragen tot de ontwikkeling en uitvoering van het activiteitenprogramma en tot de realisatie van de doelstellingen van het activiteitendomein.
 • U verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert de resultaten van het onderzoek en de ontwikkelingen met betrekking tot het activiteitendomein.
 • U leest de gespecialiseerde literatuur.
 • U stelt nota’s op voor de directie- en bestuursorganen van de instelling.
 • U vertegenwoordigt het activiteitendomein op nationale en internationale vergaderingen of evenementen.
 • U beheert het budget, u voorziet en controleert de uitgaven van het activiteitendomein.
 • U zorgt voor de nodige interfaces met de andere onderdelen van de organisatie.
 • U brengt verslag uit bij de directeur van het betrokken systeem.
Profil
 • U legt verbanden tussen de verschillende gegevens, genereert alternatieve oplossingen en trekt de gepaste conclusies.
 • U neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt gerichte acties om de beslissingen uit te voeren.
 • U bepaalt de doelstellingen op proactieve wijze, werkt globale actieplannen uit en gebruikt daartoe de passende middelen, binnen de toegestane termijnen.
 • U begeleidt de medewerkers in hun ontwikkeling en geeft de medewerkers een gerichte feedback over hun werking (prestaties en ontwikkeling).
 • U creëert en bevordert de teamgeest door uw opinies en ideeën te delen en mee te werken aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • U onderhoudt diverse contacten op constructieve wijze, zowel binnen als buiten de instelling.
 • U handelt op integere wijze, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, u respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen.
 • U plant en beheert actief uw eigen ontwikkeling naargelang van uw mogelijkheden, interesses en ambities, stelt daarbij uw eigen werking in vraag en maakt u constant vertrouwd met nieuwe visies, competenties en kennis.
 • U bent enthousiast en hebt de wil en de ambitie om resultaten te behalen en de verantwoordelijkheid op te nemen voor het behalen van de vastgestelde resultaten en de bijbehorende acties.
 • U hebt een vernieuwende geest en brengt innovatieve en creatieve ideeën aan.
 • U hebt invloed, u bent in staat te onderhandelen om tot een win-winsituatie te komen en u bent in staat een publiek te overtuigen.
 • U hebt de juiste motivatie.
Descriptif de l’organisation et du département

Select Projects maakt deel uit van een internationale full-service Human Resources-organisatie, Select HR. Select Projects is specialist in het aanbieden van oplossingen via projectsourcing. Vanuit onze vestigingen in België, Nederland en Dubai bieden wij ondersteuning aan bedrijven die behoefte hebben aan ervaren specialisten/projectmedewerkers in verscheidene werkgebieden. We onderscheiden ons door onze goede opvolging en service naar al onze klanten en onze medewerkers.

Offre

Je krijgt een aantrekkelijk salarispakket met interessante extralegale voordelen (bedrijfswagen, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques,...). Dit alles in een boeiende internationale werkomgeving waar je volop de mogelijkheid hebt om je te ontplooien en verder te ontwikkelen.

Avez-vous des questions?
Katoo Van Lierde Technical Projectsourcing Select Projects +32 3 203 50 73
Manager Industriële Activiteiten en Nucleaire Passiva Informations offres d'emploi
63864
Ingénieur / Technique
Project sourcing
Quel est mon voyage?

Postuler chez Select Projects

Vous postulez sur notre site Web ?

 • Vous postulez chez Select Projects
 •  
 • Vous recevez généralement un message dans les 24 heures ouvrables
 •  
 • Nous faisons connaissance au cours d'un entretien (téléphonique)
 •  
 • Si le courant passe, nous formulons une proposition
 •  
 • Nous débutons une collaboration. Bienvenue chez Select Projects !
 •  
 • Votre coach vous offre un accompagnement de carrière personnel
 •  
 • De nouveaux projets et de nouvelles expériences vous permettent de rester à la pointe dans votre domaine
Complément d'information sur notre procédure de candidature